SAT NAM

Jógové centrum pro relaxaci, zdravý pohyb a sebepoznání.

PŘIHLÁSIT SE NA LEKCE

MUDr. Jana Baliharová

MÁ FILOZOFIE…

Protože věřím v celostní pohled na zdraví i život vůbec, je během lekcí mým záměrem integrální pojetí jógy. Krom zdravého cvičení na úrovni fyzické, bych Vám ráda poskytla prostor, ve kterém můžeme ztišit myšlenky, uvolnit nahromaděný stres a naučit se lépe naslouchat sami sobě a tím i světu kolem. Věřím, že každý hledáme způsob, jak být trvale spokojený a šťastný v proměnlivém světě. Jóga je pro mne spolehlivým ukazatelem na cestě k tomuto cíli…. K vědomému prožitku čiré spokojenosti, kdy se setkáváme se svou pravou podstatou, pravým smyslem života.

nabídka jógových lekcí

V jógovém centru SAT NAM v Plzni nabízíme několik skupinových lekcí, individuální lekce i firemní lekce jógy. Klademe důraz na zdravé cvičení, podporu správných pohybových vzorců, učíme různé dechové techniky. Pojímáme jógu jako cestu k harmonizaci těla, mysli a duše.

skupiny

skupinové lekce

Jóga v malých skupinkách.

osobní

individuální lekce

Individuální přístup.

firemní

firemní lekce

Jóga v práci.

O LEKCÍCH JÓGY

…PRO HARMONIZACI TĚLA A MYSLI

Jóga je v západním světě nejčastěji chápána jako zdravé cvičení, které pomáhá od bolesti zad, harmonizuje tělo i mysl, učí relaxaci a pomáhá zvládat stres. Přínos jógy ve všech vyjmenovaných bodech je již prezentován a doporučován i v odborných lékařských kruzích.

Jóga je ale také cestou vnitřní bdělosti, cestou poznání sebe sama, cestou poznání své pravdivé podstaty. Stavu bytí, jenž je v sánskrtu nazýván jako samádhi. To bývá překládáno jako osvícení, jindy jako kontemplace, jiný zas popisuje jako stav hluboké vnitřní spokojenosti, neduality a jednoty. Ať už jej nazveme jakkoliv, je to stav naší hluboké přirozenosti a každý jej můžeme zažít. Na cestě k jeho dosažení je jóga ukazatelem k cíli.

ZDRAVÉ CVIČENÍ NA ÚROVNI FYZICKÉ

 • Prevence i podpora terapie bolesti zad, kloubů
 • Posílení stabilizačního systému páteře
 • Podpora zdravých pohybových vzorců a správného držení těla
 • Vyvážení svalové dysbalance
 • Zlepšení schopnosti koordinovat své tělo v prostoru – zlepšení propriocepce
\

DECHOVÁ CVIČENÍ

 • Efektivnější využití kapacity plic
 • Zlepšení mechaniky a dynamiky dechu
 • Lepší využití kyslíku ve tkáních 

 

HARMONIZACE VNITŘNÍCH POCHODŮ TĚLA

 • Pozitivní vliv na orgánové systémy, metabolismus a vnitřní prostředí těla
 • Harmonizace imunitního systému
 • Pozitivní vliv na cirkulaci lymfy

OSVOJENÍ SI UMĚNÍ RELAXACE

 • Efektivnější práce s emocemi a stresem
 • Zklidnění mysli
 • Harmonizace nervového systému

KONCENTRACE … MEDITACE … SEBEPOZNÁNÍ