Jana Baliharová

O lektorce

O lektorce

Jmenuji se Jana Baliharová, je mi 36 let. Životem provázíme s manželem dvě dcerky. Jsem lékařka tíhnoucí k celostnímu pohledu na zdraví a život vůbec. Několik let jsem se věnovala vnitřnímu lékařství, poslední roky pak péči o rodinu a výuce dcer.

S jógou jsem se prakticky setkala poprvé v roce 2009 a od té doby provází můj život s postupně zvyšující se intenzitou. Putování s jógou mne nakonec zavedlo až k jejímu hlubšímu studiu kurzu pro trenéry B na České akademii jógy (akreditačně pod FTVS Univerzity Karlovy Praha), kde nyní také vyučuji. Ve volném čase se zajímám o psychosomatiku, absolvuji jógové kurzy pro lektory a krom skript a kazuistik si ráda přečtu duchovní literaturu.

Jóga provází můj život na fyzické, filozofické i duchovní úrovni. Poskytuje mi prostor, ve kterém mohu lépe naslouchat sama sobě, ostatním i světu kolem sebe. Mezi ty, kteří mne po stránce jógy ovlivnili, patřili či patří Míla Sávitrí Mrnuštíková, Lenka Oravcová, manželé Hoškovi, Roman Kepka. Mezi ty, kteří inspirovali můj život pak má rodina, Ramana Mahariši, Paul Brunton, Eduard Tomáš, Rudolf Skarnitzl, Eckhart Tolle a všichni lidé kolem mne, protože interakcí s okolím se člověk nejvíce dozví sám o sobě.

Těm všem děkuji!